სიახლეები

სახერხი საამქროს მფლობელთა საყურადღებოდ!

სახერხი საამქროს მფლობელთა საყურადღებოდ!

მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირველადი გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკურ რეგლამენტში შეტანილ იქნა ცვლილებები. გთხოვთ გაეცნოთ თანდართულ საქართველოს მთავრობის დადგენილებას №374, 06.08.2019წ. (თან ერთვის)

უკან დაბრუნება